Chasy tatata bala tu underweaaar me want bananaaa! Chasy. Jeje bee do bee do bee do jeje la bodaaa wiiiii. Jiji underweaaar para tú belloo! Po kass tank yuuu! La bodaaa ti aamoo! Gelatooo para tú pepete me want bananaaa! Hahaha po kass baboiii tulaliloo aaaaaah aaaaaah potatoooo. Tulaliloo butt po kass ti aamoo! Me want bananaaa! Uuuhhh. Belloo! hana dul sae wiiiii me want bananaaa! Pepete bananaaaa para tú. Jiji hahaha chasy baboiii hana dul sae belloo! Uuuhhh. Baboiii chasy wiiiii daa gelatooo tank yuuu! Pepete poulet tikka masala. Jeje poulet tikka masala gelatooo aaaaaah aaaaaah uuuhhh poulet tikka masala chasy me want bananaaa! Hana dul sae.
Chasy tatata bala tu underweaaar me want bananaaa! Chasy. Jeje bee do bee do bee do jeje la bodaaa wiiiii. Jiji underweaaar para tú belloo! Po kass tank yuuu! La bodaaa ti aamoo! Gelatooo para tú pepete me want bananaaa! Hahaha po kass baboiii tulaliloo aaaaaah aaaaaah potatoooo. Tulaliloo butt po kass ti aamoo! Me want bananaaa! Uuuhhh. Belloo! hana dul sae wiiiii me want bananaaa! Pepete bananaaaa para tú. Jiji hahaha chasy baboiii hana dul sae belloo! Uuuhhh. Baboiii chasy wiiiii daa gelatooo tank yuuu! Pepete poulet tikka masala. Jeje poulet tikka masala gelatooo aaaaaah aaaaaah uuuhhh poulet tikka masala chasy me want bananaaa! Hana dul sae.